ZEYTİN ÜRETİCİLERİ VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİNİN 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI« GERİ DÖN

 Değerli üyemiz; 
 
Zeyder 3. olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da Marmarabirlik Genel Müdürlüğü Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır. 
 
Çoğunluk  sağlanamaması halinde  2.  toplantı 08 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’da aynı adreste ve aynı gündem ile yapılacaktır. 
 
Genel kurul gündemine derneğimizin http://www.zeyder.org.tr internet adresinden ulaşabilir. 
 
Yönetim kurulu adına 
 
Başkan Bedrettin Yıldırım.
 
 
 
Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneğinin 31.03.2021 Tarihli 3. Olağan Genel Kurul Gündemi 
 
 
 
Gündem:
 
 
- Açılış ve yoklama,
 
- Divan heyetinin seçimi,
 
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 
- 2018 - 2020 Dönemi Dernek Yönetimi Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması,
 
- 2018 - 2020 Dönemi Dernek Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması,
 
- Dernek Yönetim Kurulunun İbrası,
 
- Dernek Denetleme Kurulunun İbrası,
 
- 2020 - 2021 Dönemlerinin Tahmini Gelir ve Gider Bütçelerinin Görüşülmesi ve Oylanması,
 
- Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi (9 Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu ile 3 Asıl ve Yedek Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi)
 
- Dilek ve temenniler,
 
- Kapanış,