AMACIMIZ« GERİ DÖN

AMACIMIZ

2016 yılı başında kuruluş kararı alınan ve gerekli çalışmalarına başladığımız derneğimiz, Mart 2016’da Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği ismiyle tüzel kişiliğini kazanmıştır. Derneğimiz sektörün sorunlarını kamu otoritesine iletilmesi ve bu sorunlara çözüm aranmasını kendisine görev kabul etmiştir. Bu amaçla zeytin sektörünün öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken sorunları;

 

·         Ağaç başı verim düşüklüğü,

·         Kontrolsüz fidan dikimi,

·         Üretimde planlamanın olmaması,

·         Bilinçsiz zirai bakım ve mücadele,

·         Hijyenik olmayan depolama koşulları,

·         Haksız rekabet, merdiven altı üretim,

·         İhracatta rekabet edememe,

·         Tüketicinin yetersiz ve yanlış bilgisi şeklinde olmuştur.

 

Yukarıda belirtilen bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz ise, çiftçi eğitimleri, tarımsal desteklemelerin etkinliğinin arttırılması, tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi, kayıt dışılığın önüne geçilmesi, ihracat destekleri, haksız rekabetin önlenmesi, tüketimin arttırılması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi şeklindedir.

 

           Bu sebeple derneğimizin amacı;

1.       Üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak,

2.       Sektörün sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmak, sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirerek resmi ve özel platformlarda girişimlerde bulunmak,

3.       Zeytin sektörünün bir bütün olarak gelişmesini temin etmeye yönelik plan ve programların hazırlanmasında ve stratejilerinin belirlenmesinde rol oynamak,

4.       Zeytini tarımsal faaliyetlerle yetiştiren, hammaddesi zeytin olan ürünleri işleyerek ve/veya yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yaparak ekonomiye kazandıran gerçek ve tüzel kişilerin tamamını temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamış sektörsel bir dernek olmaktır.