BİLİMSEL DANIŞMA KURULU« GERİ DÖN

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

 

  • Prof. Dr. Haluk BAŞAR (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü),

  • Doç. Dr. Himmet TEZCAN (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü),

  • Doç. Dr. Nabi Alper Kumral (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü),

  • Doç. Dr. Şule TURHAN (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü),

  • Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyo Sistem Mühendisliği Bölümü),

  • Doç. Dr. Cevriye MERT (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü),

  • Doç. Dr. Arzu Akpınar BAYIZIT (Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü),