İLK GENEL KURULUMUZ 01.09.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR« GERİ DÖN